Uncategorized

Szakszerűtlen kivitelezés a napjaink építési gyakorlatában. Az Öné milyen ?

Munkáink során gyakran találkozunk tanulságos esetekkel. A következőkben egy a talajnedvesség elleni szigetelés és a padozati hőszigetelés teljes hiányából valamint a külső falak elégtelen hőszigetelő képességéből eredő, az egészséges és komfortos lakáshasználatot jelentősen korlátozó esetet mutatunk be (építés éve: 2008). Vizsgálódásunk, számításaink a jelenség okainak feltárására és a probléma megoldására irányultak.

     A helyszínen tapasztaltak és az elvégzett számításaink alapján megállapítottuk, hogy az épület a jelentős energiafelhasználás mellett veszélyes páralecsapódási és ezzel együtt járó penészesedési problémákkal küzd! Ez utóbbi jelenség – amint azt a mellékelt fotóink jól szemléltetik – a határolószerkezetek csatlakozásának a tervezettől eltérő és nem szakszerű kivitelezéséből következett be.

Cikkünkben a nemkívánt jelenséget és annak kezelését mutatjuk meg elsőként kiragadva a padló-lábazati fal-külső felmenőfal csomópontját.

Az alábbi fotó az egyik szoba sarkánál készült, a kiságy alatt, téli időszakban, a hideg parkettára kicsapódó légnedvességet mutatja:

A következő képen az látható, hogy a padozatba betervezett hőszigetelés nem készült el, sőt a talajnedvesség elleni szigetelő lemezt is gondosan visszavágták a falsíkig:

1./ Elvégezve az U-érték számítást a padló hőátbocsátási tényezője 3,322 W/m2K. Ez rendkívül magas érték. A páralecsapódás jelenségét tovább erősítő körülmény, hogy a fenti képen látható betonaljzat (feltehetően vasalt beton) a külső falsíkig kifut! A külső lábazat betonszerkezet külső oldali vakolattal, a külső felmenőfal 30 cm vtg. YTONG falazat kétoldali vakolattal.

A meglévő állapotra készített hőhídszimuláció eredménye jól szemlélteti a páralecsapódás okát:

Hőhídszimuláció végeselemes módszerrel, infrakép a kialakuló hőáramról

 

Fenti hőhídszimuláció számítái eredménye, hőáramgradiens

A padló és a fal belső csatlakozó éle mentén 2,2°C fokot alig meghaladó a felületi hőmérséklet. Ennek egyenes következménye a páralecsapódás.

2./ A meglévő állapotot (lakott lakás, kialakult bejárati ajtó szemöldök, stb.) figyelembevéve első lépésben a padozatra a hiányzó talajnedvesség elleni szigetelés pótlása után elhelyezendő 4 cm vtg. PIR anyagú lemez hőszigetelést, a lábazatra 26 cm vtg. formahabosított EPS anyagú, a homlokzatra 26 cm vtg. grafitadalékos EPS anyagú hőszigetelést állítottunk be. A várt javulás az alábbi ábrákon látható módon bekövetkezett:

A padló és a fal belső csatlakozó éle mentén 12°C fokra emelkedett a felületi hőmérséklet. Ez az érték már megközelíti, de nem haladja meg a páralecsapódás szempontjából meghatározó 12,6°C felületi harmatponti határ hőmérsékletet. Így a szerkezeti csatlakozás továbbra is magában rejti a páralecsapódás lehetőségét, különös tekintettel a falsarkoknál, bútorok mögött, páraterhelt (pl. fürdő) helyiségekben. Mindezek miatt további intézkedésre volt szükség.

3./ Ezért következő lépésként az épület körüli járda alá 1,0 m szélességben vízszintesen elhelyezett 10 cm vtg. formahabosított EPS anyagú hőszigetelő szoknyát állítottunk be. Ennek eredményeként a hőáramok az alábbiak szerint változtak:

A belső felületi hőmérséklet 15°C fokra emelkedett. Ez az érték már meghaladja a páralecsapódás szempontjából meghatározó 12,6°C felületi harmatponti határ hőmérsékletet. Ezzel a szerkezeti csatlakozás mentén a páralecsapódást kiváltó okot megszüntettük.

A fentiekben kifejtett példa világosan szemlélteti, hogy a szerkezeti kapcsolatok hőhídmentes tervezése és kivitelezése jelenünkben elengedhetetlen a huzamos tartózkodásra szolgáló épületek megvalósítása során. Ennek alap feltétele a szerkezeti kapcsolatok átgondolt kialakítása, ezen belül a célnak leginkább megfelelő hőszigetelő anyagok, szerkezetek megfelelő helyen és méretben történő beépítése, ami csak körültekintő tervezéssel és a terveket következetesen megvalósító kivitelezéssel biztosítható. Ehhez az építésben résztvevők közös, egyirányban ható felelősségteljes közreműködése elengedhetetlen, tekintet nélkül arra, hogy az adott épület saját használatra vagy értékesítésre épül-e!!

Mindezen körülmények együttes fennállása esetén biztosítható egy lakás egészséges komfortja és légállapota valamint a szerkezetek állékonysága.

Sári Attila
CEPD minősített passzívháztervező
PASSZÍVHÁZ Kft.