ablakok és energiamérleg, háromrétegű ablak

Üvegezett nyílászárók hatása az épület energiamérlegére

You need to add a widget, row, or prebuilt layout before you’ll see anything here. 🙂

A passzívházak és alacsonyenergiaigényű épületek energiamérlegéhez az üvegezett nyílászáróknak mint határoló szerkezeteknek lehetőség szerint pozitív tényezőként kell, hogy hozzájáruljanak. Ehhez elengedhetetlen a nyílászárók megfelelő arányban való elhelyezése (tájolás), megfelelő beépítése (beépítési hőhíd) és az üvegezett felületeket érő környezeti hatások (árnyékolás) figyelembevétele mellett a megfelelő szerkezet (késztermék) kiválasztása.

Az üvegezett szerkezetek pozitív energiamérlegéhez ezen szerkezetek összetevő elemeinek meghatározott szintű műszaki jellemzőkkel kell rendelkezniük. Ezek az alábbiak:

 • Uf (W/m2K) – keretszerkezet hőátbocsátási tényező
 • keretszerkezet szélesség (mm)
 • keretszerkezet mélység (mm)
 • Ug (W/m2K) – üvegezés hőátbocsátási tényező
 • g – üvegezés összenergia átbocsátó képesség
 • pszítávt. (W/mK) üvegezés peremkötésmenti hőhíd

A következőkben két különböző, energetikai szempontból meghatározó jellemzőkkel rendelkező üvegezett nyílászárószerkezet egy 118 m2 hasznos alapterületű alacsonyenergiaigényű lakóház energiamérlegére gyakorolt hatását vizsgáljuk meg. Alapesetként az 1./ számú szerkezetet vesszük, ehhez viszonyítjuk a 2./ számú szerkezet alkalmazása esetén keletkező különbséget.

1./ számú szerkezet műszaki adatai:

 • Uf (W/m2K) – keretszerkezet hőátbocsátási tényező 0,85
 • keretszerkezet szélesség bny. (mm) 112
 • keretszerkezet szélesség fix. (mm) 76
 • Ug (W/m2K) – üvegezés hőátbocsátási tényező 0,60
 • g – üvegezés összenergia átbocsátó képesség 0,64
 • pszítávt. (W/mK) üvegezés peremkötésmenti hőhíd 0,033
 • Uw (W/m2K) – késztermék átl. hőátbocsátási tényező 0,78

Elvégezve az U-érték számítást az üvegezett felületeken megvalósuló hőnyereség és hőveszteség aránya (1,23) nyereséget mutat:

Az épületbe beépülő üvegezett szerkezetek nyereséget hoznak létre.
Ezzel az épület összesített energiamérlege:

Az épület fűtési hőigénye:

2./ számú szerkezet műszaki adatai:

 • Uf (W/m2K) – keretszerkezet hőátbocsátási tényező 0,90
 • keretszerkezet szélesség bny. (mm) 123
 • keretszerkezet szélesség fix. (mm) 82
 • Ug (W/m2K) – üvegezés hőátbocsátási tényező 0,50
 • g – üvegezés összenergia átbocsátó képesség 0,52
 • pszítávt. (W/mK) üvegezés peremkötésmenti hőhíd 0,060
 • Uw (W/m2K) – késztermék átl. hőátbocsátási tényező 0,80

Elvégezve az U-érték számítást az üvegezett felületeken megvalósuló hőnyereség és hőveszteség aránya (0,95) veszteséget mutat:

Az épületbe beépülő üvegezett szerkezetek veszteségesek.

Ezzel az épület energiamérlege:

Az épület fűtési hőigénye:

Összevetve a két különböző nyílászáró szerkezet hatását, a 2./ sz. nyílászárószerkezet alkalmazásával mintegy 4 kWh/m2a fajlagos fűtési energiaigény növekmény keletkezett.

Részleteiben vizsgálva

a transzmissziós hőveszteség:

5946 kWh/a – 5861 kWh/a = 85 kWh/a értékkel növekedett

a szoláris hőnyereség:

3650 kWh/a – 2890 kWh/a = 760 kWh/a értékkel csökkent

A két értéket összevetve jól látható, hogy az üvegezett szerkezeteken megvalósuló hőnyereség csökkenés – ami a veszteség oldalt növeli – egy nagyságrenddel nagyobb értéket képvisel mint az ugyanezen szerkezeteken megvalósuló hőveszteség. Ennek oka elsősorban a két különböző szerkezet üvegezésének „g” és „pszí” értékének jelentős különbsége az 1./ szerkezet javára.

Fenti vizsgálódás eredményeiből következtetve megállapítható, hogy az üvegezett szerkezet kiválasztásakor nem elegendő a késztermék „Uw” értékét a kiválasztás feltételeként alapul venni! Ez a műszaki jellemző a késztermék átlagos hőátbocsátási tényezője amit a szerkezetet alkotó összetevő elemek műszaki jellemzőiből átlagszámítással kapunk.

Tehát adott esetben két azonos vagy közel azonos „Uw” értékű üvegezett szerkezet az összetevőinek eltérő műszaki jellemzői miatt jelentős eltérést okozhat egy passzívház vagy egy alacsonyenergiájú épület energiamérlegében.

2020.02.08.

Sári Attila építészmérnök
létesítményenergetikai szakmérnök